گروه نمایندگی های پورسعید خلیلی

گروه نمایندگی های پورسعید خلیلی

بزرگترین نماینده رسمی گروه بهمن، سایپا، مدیران خودرو و نماینده رسمی شرکت سامان‌نگار و طرف قرارداد بیمه آسیا می باشد. همچنین این گروه برای ارائه خدمات با کیفیت و سریع مختص خودروهای وارداتی، مجهزترین مرکز تخصصی را با نام اتوکلینیک پورسعیدخلیلی راه‌اندازی نموده‌است

امپاور BD300 کمپرسی 19 تن مدل 1402 بدون کاربری

برند ها
امپاور BD300 کمپرسی 19 تن مدل 1402 بدون کاربری

امپاور BD300 کمپرسی 19 تن مدل 1402 بدون کاربری

با استفاده از تسهیلات اعتباری شرکت بهمن لیزینگ از تاریخ 1402/07/19


نوع خودرو

واریز نقدی ( شامل پیش پرداخت و بیمه بدنه سال اول)

اقساط ماهیانه خودرو

تضامین

امپاور BD300 کمپرسی 19 تن

پیش پرداخت

بیمه بدنه سال اول

جمع واریز نقدی

تعداد اقساط

اصل مبلغ قسط (ریال)

قسط بیمه بدنه سال های آتی

جمع اقساط با احتساب بیمه بدنه سالهای آتی (ریال)

21.340.000.000

20.999.920.000

340.080.000

12

913.660.000

0

913.660.000

ارائه 2 ضامن معتبر

20.999.920.000

340.080.000

24

541.770.000

17.710.000

559.480.000

20.999.920.000

340.080.000

36

423.420.000

23.620.000

447.040.000

20.999.920.000

340.080.000

48

368.400.000

26.570.000

394.970.000

پورسعید خلیلی