گروه نمایندگی های پورسعید خلیلی

گروه نمایندگی های پورسعید خلیلی

بزرگترین نماینده رسمی گروه بهمن، سایپا، مدیران خودرو و نماینده رسمی شرکت سامان‌نگار و طرف قرارداد بیمه آسیا می باشد. همچنین این گروه برای ارائه خدمات با کیفیت و سریع مختص خودروهای وارداتی، مجهزترین مرکز تخصصی را با نام اتوکلینیک پورسعیدخلیلی راه‌اندازی نموده‌است

بخشنامه فروش مدیران خودرو

برند ها
بخشنامه فروش مدیران خودرو

بخشنامه فروش مدیران خودرو

نوع خودرو

قیمت خودرو

(تومان)

شرایط پیش پرداخت

(درصد)

پیش پرداخت

(تومان)

مدت و مبلغ اقساط ماهیانه (تومان)
12 24 36 48 60

ARRIZO5 IE

760,900,000
40 304,360,000 40,270,433 22,389,179 16,521,514 13,655,767 11,989,181
50 380,450,000 33,558,694 18,657,649 13,767,929 11,379,806 9,990,984

ARRIZO6

968,850,000 40 387,540,000 51,284,039 28,512,421 21,040,002 17,390,499 15,268,115
50 484,425,000 42,736,699 23,760,351 17,533,335 14,492,082 12,723,429

TIGGO7 IE

1,102,820,000 40 441,128,000 58,716,672 32,644,747 24,089,345 19,910,916 17,480,934
50 551,410,000 48,930,560 27,203,956 20,074,454 16,592,430 14,567,445

TIGGO7 Pro

1,256,720,000 50 628,360,000 55,954,952 31,109,312 22,956,310 18,974,413 16,658,724
60 754,032,000 44,763,962 24,887,449 18,365,048 15,179,530 13,326,979

TIGGO8 Pro

1,794,730,000 50 897,365,000 80,443,729 44,724,354 33,003,177 27,278,596 23,949,442
60 1,076,838,000 64,354,983 35,779,483 26,402,542 21,822,877 19,159,554

 

 

نوع خودرو

قیمت خودرو

(تومان)

شرایط پیش پرداخت

(درصد)

پیش پرداخت

(تومان)

مدت و مبلغ اقساط ماهیانه (تومان)
12 24 36 48 60

X22 MT Sport Luxury

487,980,000 40 195,192,000 25,940,903 14,422,381 10,642,622 8,796,601 7,723,040
50 243,990,000 21,617,419 12,018,651 8,868,852 7,330,501 6,435,867

X22 PRO IE Turbo

641,800,000 (مدل 1400)30 187,839,400 40,824,553 22,697,254 16,748,850 13,843,671 12,154,151
40 256,720,000 34,900,000 19,400,000 14,300,000 11,800,000 10,400,000
50 320,900,000 29,100,000 16,100,000 11,900,000 9,800,000 8,600,000

X33 AT Excellent Sport

724,320,000 (طرح جایگزینی)35 240,978,500 41,700,233 23,184,106 17,108,110 14,140,615 12,414,856
40 289,728,000 38,454,570 21,379,613 15,776,531 13,040,005 11,448,568
50 362,160,000 32,045,475 17,816,344 13,147,109 10,866,671 9,540,473

X22 CVT Sport Luxury

581,700,000 فروش ویژه نقدی

X55 Pro Excellent

933,060,000 فروش ویژه نقدی

X55 Pro Excellent Sport

953,680,000 فروش ویژه نقدی
پورسعید خلیلی