گروه نمایندگی های پورسعید خلیلی

گروه نمایندگی های پورسعید خلیلی

بزرگترین نماینده رسمی گروه بهمن، سایپا، مدیران خودرو و نماینده رسمی شرکت سامان‌نگار و طرف قرارداد بیمه آسیا می باشد. همچنین این گروه برای ارائه خدمات با کیفیت و سریع مختص خودروهای وارداتی، مجهزترین مرکز تخصصی را با نام اتوکلینیک پورسعیدخلیلی راه‌اندازی نموده‌است

بخشنامه فروش مدیران خودرو - 36 ماهه

برند ها
بخشنامه فروش مدیران خودرو - 36 ماهه

بخشنامه فروش مدیران خودرو - 36 ماهه

نوع خودرو

قیمت خودرو

(تومان)

شرایط پیش پرداخت

(درصد)

پیش پرداخت

(تومان)

مدت و مبلغ اقساط ماهیانه (تومان)
12 24 36

ARRIZO5 IE

760,900,000 60 456,540,000 90,000,000 51,000,000 39,000,000
70 532,630,000 64,740,000 35,670,000 26,000,000

TIGGO7 IE

1,102,820,000 50 551,410,000 146,700,000 81,600,000 60,000,000
60 661,692,000 125,000,000 68,900,000 50,400,000

TIGGO7 Pro

1,256,720,000 60 754,032,000 144,000,000 79,900,000 58,000,000
70 879,704,000 108,000,000 59,000,000 44,000,000

TIGGO8 Pro

1,794,730,000 50 897,365,000 257,000,000 142,700,000 105,000,000
60 1,076,838,000 205,800,000 114,000,000 84,000,000

 

 

نوع خودرو

قیمت خودرو

(تومان)

شرایط پیش پرداخت

(درصد)

پیش پرداخت

(تومان)

مدت و مبلغ اقساط ماهیانه (تومان)
12 24 36

X22 MT Sport Luxury

487,960,000 60 292,788,000 55,000,000 30,000,000 22,500,000
70 341,586,000 41,500,000 22,800,000 16,700,000

X22 CVT Sport Luxury

581,700,000 50 290,850,000 79,000,000 44,000,000 33,000,000
60 349,020,000 66,000,000 36,300,000 26,600,000

X22 PRO IE Turbo

641,800,000 60 385,080,000 75,000,000 39,000,000 33,000,000
70 449,260,000 54,600,000 30,000,000 22,000,000

X33 AT Excellent Sport

724,320,000 50 362,160,000 96,000,000 53,400,000 39,400,000
60 434,592,000 82,000,000 45,000,000 33,000,000

X55 PRO  Excellent

933,000,000 50 466,500,000 132,000,000 72,900,000 53,300,000
60 559,800,000 105,000,000 58,300,000 42,700,000

X55 PRO Excellent Sport

953,680,000 50 476,840,000 135,000,000 74,500,000 54,500,000
60 572,208,000 108,000,000 59,600,000 43,600,000
پورسعید خلیلی