گروه نمایندگی های پورسعید خلیلی

گروه نمایندگی های پورسعید خلیلی

بزرگترین نماینده رسمی گروه بهمن، سایپا، مدیران خودرو و نماینده رسمی شرکت سامان‌نگار و طرف قرارداد بیمه آسیا می باشد. همچنین این گروه برای ارائه خدمات با کیفیت و سریع مختص خودروهای وارداتی، مجهزترین مرکز تخصصی را با نام اتوکلینیک پورسعیدخلیلی راه‌اندازی نموده‌است

فروش وانت کارا 2000 دو کابین مدل 1401- دو ماه یک بار

برند ها
فروش وانت کارا 2000 دو کابین مدل 1401- دو ماه یک بار

فروش وانت کارا 2000 دو کابین مدل 1401- دو ماه یک بار

 

نوع خودرو

واریز نقدی (شامل پیش پرداخت و بیمه بدنه سال اول)

اقساط ماهیانه

تضامین

وانت کارا 2000 دو کابین

پیش پرداخت بیمه بدنه سال اول جمع واریز نقدی (ریال) تعداد اقساط شرایط پرداخت اصل مبلغ قسط قسط بیمه بدنه سال های آتی جمع اقساط با احتساب بیمه بدنه سالهای آتی (ریال)
1,998,056,800 41,943,200 2,040,000,000 12 ماه 6 فقره چک 2 ماهه 336,900,000 0 336,900,000 ارائه یک ضامن معتبر
1,998,056,800 41,943,200 2,040,000,000 24 ماه 12 فقره چک 2 ماهه 193,670,000 4,360,000 198,020,000
1,998,056,800 41,943,200 2,040,000,000 36 ماه 18 فقره چک 2 ماهه 147,360,000 5,820,000 153,180,000
2,918,056,800 41,943,200 2,960,000,000 12 ماه 6 فقره چک 2 ماهه 154,810,000 0 154,810,000 بدون ضامن
2,918,056,800 41,943,200 2,960,000,000 24 ماه 12 فقره چک 2 ماهه 89,040,000 4,370,000 93,410,000
2,918,056,800 41,943,200 2,960,000,000 36 ماه 18 فقره چک 2 ماهه 67,730,000 5,830,000 73,560,000

 

پورسعید خلیلی